Tyto cookies jsou nutné například pro zapamatování vašeho nastavení cookies (abychom se nemuseli znovu ptát) nebo pro tvorbu anonymní statistiky.